Sprawdź się!!

asymptota

asymptota
 

pierw.kwadrat

pierwiastek kwadratowy
 

dominanta

dominanta
 

parabola

parabola